Functionarea Casei De Ajutor Reciproc Proavantaj pe intelesul tuturor :

Casa de Ajutor Reciproc Proavantaj este o institutie financiara nebancara, fara scop patrimonial, organizata in vederea sprijinirii si intrajutorarii financiare a membrilor asociati, care functioneaza in baza OUG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si a unui act normativ special Legea 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor. CAR Proavantaj este o organizatie cu caracter civic, cu scop de caritate, de intrajutorare mutuala si de asistenta sociala. Scopul principal al acesteia este acordarea de imprumuturi rambursabile cu dobanda modica si ajutoare nerambursabile .

ServiceImg
  • Beneficiarii CAR Proavantaj sunt atat persoanele pensionare, beneficiarii de ajutor social cat si membrii familiilor acestora.
  • Dobanda este fixa pe toata perioada derularii contractului de imprumut, indiferent de fluctuatia financiara existenta pe piata
  • Scopul C.A.R. Proavantaj este sprijinirea si intrajutorare materiala a membrilor sai, prin atragerea de fonduri sociale ale membrilor si acordarea de imprumuturi acestora, ajutoare sociale si ajutoare pentru acoperirea cheltuielilor cu inmormantarea membrilor decedati.
  • Imprumuturile se acorda membrilor in coantum de 3 ori fondul social acumulat .Imprumuturile pot fi pe termen (1-24luni).

De ce Casa De Ajutor Reciproc Proavantaj ?

1. Accesul relativ usor la o sursa de finantare,aprobari rapide, flexibilitate in calculul veniturilor;

2. Dobanzi foarte mici,transparenta, fara comisioane suplimentare

3. Posibilitate de refinantare

4. Termenul de rambursare a imprumuturilor este convenabil si accesibil

5. Pentru ca este prezenta si raspunde prompt la solicitarile membrilor.

Acordarea ajutoarelor de deces:

Coantumul ajutorului acordat in caz de deces se calculeaza in functie de contributia initiala a fiecarui membru la fondul de ajutor in caz de deces.Coantumul maxim al ajutorului acordat in caz de deces va fi de 1000 lei pentru membrii care au contributia initiala la fondul de ajutor in caz de deces 300 lei achitata si o vechime a acestei contributii de minim 36 luni.

Ajutorul in caz de deces se plateste persoanelor trecute in dispozitia testamentara cuprinsa in cererea de inscriere in asociatie.