Img Img Img

Ce este o Casa de Ajutor Reciproc ? Casa de ajutor reciproc prescurtat (CAR) este o institutie financiara nebancara , fara scop patrimonial , organizata in vederea sprijinirii si intrajutorarii financiare a membrilor asociati.

MEMBRII C.A.R. PROAVANTAJ
  • Poate sa fie membru al C.A.R. PROAVANTAJ orice pensionar, indiferent de sistemul de asigurari sociale sau membrii de familie a acestora care au capacitate de exercitiu deplina cu conditia ca la data inscrierii sa realizeze venituri din salariu sau alte venituri similare celor de natura salariala.

  • Calitatea de membru se dobandeste la cerere.

  • Vechimea ca membru se calculeaza incepand cu ziua urmatoare celei in care solicitantul a depus spre inregistrare cererea de inscriere si a platit taxa de inscriere.

  • Pierderea calitatii de membru intervine prin: retragere, excludere si deces

  • Oricare dintre membrii C.A.R. PROAVANTAJ se poate retrage la cerere. Cererea de retragere, in forma scrisa, se depune la administratia centrala a C.A.R. PROAVANTAJ, la sucursale sau la birourile teritoriale de informare si documentare.

  • Retragerea in totalitate a fondului social echivaleaza cu retragerea din organizatie si implicit pierderea calitatii de membru.

  • Creditarea fondului social la nivelul minim stabilit de adunarea generala a membrilor, inclusiv suma minima anuala de creditare, in cursul anului in care a avut loc retragerea duce implicit la pastrarea calitatii de membru.

  • Faptul de a nu depune fondul social minim in termen de 12 luni de la inscriere, fara motive juridice intemeiate (caz de forta majora, caz fortuit, etc.)sau neplata cotizatiei obligatorie lunara timp de 3 luni consecutiv duce la excluderea membrului. In cazul in care acesta a depus 1/2 din fondul social minim poate cere inca un termen de 180 zile pentru completarea fondului social minim.