Cum pot deveni membru CAR Proavantaj :

1.Membri ai CAR Proavantaj pot fi salariati sau alte persoane care obtin venituri de natura salariala sau din pensii, fara deosebire de nationalitate, sex, varsta, convingeri politice sau religioase. Membri ai casei de ajutor reciproc pot fi persoane fizice cu varsta minima de 18 ani.

2.Persoanelor fizice care doresc sa devina membri li se pune la dispozitie extras din statutul asociatiei , dupa care vor completa cererea de inscriere prin care se angajeaza sa respecte in totalitate prevederile acestuia.

3.Calitatea de membru se obtine dupa depunerea aportului initial si constituirea fondului social minim stabilit de consiliul director.

 • Conditii de creditare (documente necesare)

  * Xerocopie buletin /carte de identitate

  * Adeverinta de venit tip sau cupon de pensie

  * Cerere de imprumut

  * Adeverinte giranti

 • IMPRUMUTURILE :

  * Imprumuturile se acorda membrilor in cuantum de 3 ori fondul social acumulat.

  * Imprumuturile pot fi pe termen (1-12 luni).

  * Limita maxima a imprumuturilor se stabilete de catre Consiliul Director in conditiile prevazute de prezentul regulament .

  * Cererile de imprumut se rezolva in sedintele Biroului de conducere, care vor avea loc o data pe luna sau ori de cate ori va fi nevoie, pentru cazuri deosebite si urgente.

  * Nu se acorda imprumuturi membrilor C.A.R. PROAVANTAJ care au cotizatii restante si imprumuturi anterioare nelichidate.

 • La fixarea sumei ce se poate acorda ca imprumut, a numarului ratelor lunare si a ordinii de solutionare a cererilor de imprumut, Biroul de conducere va tine seama si de:

  a) vechimea in C.A.R. PROAVANTAJ a membrilor;

  b) regularitatea cu care membrii in cauza au platit ratele imprumuturilor primite anterior si cotizatia datorata;

  c) valoarea totala a cotizatiilor depuse de fiecare membru;

  d) vechimea fondului social depus de catre membri.

Casa De Ajutor Reciproc Proavantaj Acorda Urmatoarele:

* 1 - 1500 LEI ( un girant in maxim 12 rate lunare)

* 1.500 - 3.000 LEI ( doi giranti in maxim 12 rate lunare)

* 3.000 - 6.000 LEI ( trei giranti in maxim 12 rate lunare)

* 6.000 - 10.000 LEI ( trei giranti in maxim 12 rate lunare)

* AJUTOR DE DECES (DE 1000 LEI) NERAMBURSABIL, DUPA UN AN DE LA DEPUNEREA FONDULUI DE DECES DE 300 LEI.