Drepturile membrilor C.A.R. PROAVANTAJ sunt:

a) sa beneficieze de imprumuturi in conditiile stabilite prin statut;

b) sa efectueze creditari periodice a fondului social in limita minima stabilita de Adunarea generala a membrilor;

c) sa beneficieze de dreptul de a retrage din fondul social, dupa deducerea cheltuielilor de administrare, a anumitor sume, iar la pierderea calitatii de membru integral, in conditiile prezentului statut si a contractului de fond social;

d) sa beneficieze de ajutorul de deces mostenitorii desemnati de titular trecuti in dispozitia testamentara cuprinsa in cererea de inscriere in asociatie;

e) sa primeasca in mod gratuit, informatii despre fondul social propriu, imprumuturi, ti despre operatiunile ce s-au efectuat in cursul anului in legatura cu fondul social ori cu imprumuturile contractate;

f) sa garanteze imprumuturile altor membri ai C.A.R.PROAVANTAJ;

g) sa achite in termen obligatiile banesti fata de C.A.R. PROAVANTAJ reprezentand: cotizatii, ratele de rambursare a imprumuturilor primit impreuna cu dobanziile aferente, fondul de imprumut personal si contributia de reintregire a fondului de ajutor in caz de deces, ca urmare a diminuarii acestiua prin plata ajutoarelor de deces;

h) la fondul social, fondul de deces, fondul de risc si sigurant, fondul de solidaritate asociatia C.A.R. PROAVANTAJ nu acorda dobanda.

Obligatiile membrilor C.A.R. PROAVANTAJ sunt:

a) sa depuna in termen de cel mult 12 luni de la inscriere fondul social minim stabilit de consiliul director pentru anul in care se face inscrierea;

b) sa restituie la termenele convenite prin contract ratele de imprumut, sa plateasca dobanda, contributia la constituirea rezervelor statutare pentru imprumuturile contractate;

c) sa achite cotizatia lunara, cotizatia fondului de solidaritate, cotizatia fondului de risc si siguranta, costul imprimatelor si a tipariturilor solicitate de acestia, contributia la reintregirea fondului de ajutor in caz de deces si contributia la fondul de deces stabilie de adunarea generala;

d) rezolvarea cererii de acordare a imprumutului se face, in termen de 1-6 luni de la data si in ordinea cronologica a depunerii acesteia. Perioada de rezolvare a cererii de imprumut poate fi modificata prin hotararea Consiliului Director;

e) membrii C.A.R. PROAVANTAJ sunt obligati sa plateasca cu regularitate cotizatiile lunare, sa restituie in termenele si in conditiile stabilite imprumuturile pe care le-au primit si sa contribuie la intarirea activitatii casei, in vederea realizarii scopului acesteia;

f) membrii care pierd calitatea de membru al C.A.R PROAVANTAJ, au dreptul la restituirea fondurilor depuse, dupa ce li se retin sumele ce le datoreaz;

g) suma minima cu care fiecare membru este obligat sa isi majoreze anual fondul social este de 200 lei. Oricare membru are dreptul sa solicite restituire in parte a fondului social. Suma maxima ce poate fi restituita din fondul social al unui membru nu poate sa fie mai mare decat a 1/50 parti din valoare fondului social.

Retragerea membrilor :

Oricare dintre membrii C.A.R. PROAVANTAJ se poate retrage la cerere. Cererea de retragere, in forma scrisa, se depune la administratia centrala a C.A.R. PROAVANTAJ, la sucursale sau la birourile teritoriale de informare si documentare.

Managerul de sucursala sau personalul de la biroul teritorial de informare si documentare inregistreaza cererea de retragere in ziua primirii si o remite pentru solutionare presedintelui in termen de cel mult 5 zile de la inregistrare.

Presedintele dispune solutionarea cererii in 30 de zile de la inregistrare in asa fel, incat in termen de cel mult 120 de zile de la inregistrarea cererii, membrului solicitant sa-i fie restituit fondul social si sa-i fie platite toate drepturile banesti.

Important De Retinut !!

Imprumuturile primite de membrii C.A.R. PROAVANTAJ se restituie de catre acestia in rate lunare egale, neintrerupte, in cuantumul si la termenele stabilite potrivit aprobarii consiliului director , sumele datorate se vor depune lunar de membrii respectivi la casieria C.A.R. PROAVANTAJ sau pot fi retinute direct de pe statul de plata sau popriri asupra veniturilor din pensii ale acestora, pina la lichidarea debitului, cu respectarea art. 193 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.